Zimska škola kulture jest projekt koji podrazumijeva niz radionica organiziranih u suradnji sa kulturnim institucijama grada Osijeka.  Namijenjena je djeci s ciljem upoznavanja institucija kulture u Gradu Osijeku, ali i s ciljem omogućavanja približavanja kulture i umjetnosti na zabavno-edukativan način.  Cilj koji se želi ostvariti provedbom Zimske škole kulture je upoznavanje djece od 6 do 12 godina s kulturnim institucijama u Gradu Osijeku tijekom Adventa. 
 
 
Projektom Zimska škola kulture potiče se kreativnost i uključivanje u aktivnosti unutar institucija želi se dugoročno postići promicanje zanimanja za pisanu riječ, vizualnu kulturu i sudjelovanje u aktivnostima koje provode kulturne institucije u Gradu Osijeku.