Večeri baštine: tajna edukacija u dvorištu jest projekt koji obuhvaća četiri edukacije u četiri dvorišta Grada Osijeka koja pripadaju dobu secesije i koji su kulturna baština. Kroz projekt se želi podići svijest o važnosti kulturne baštine, oživjeti ju te približiti važnost doba secesije i razvoj umjetnosti, kulture, arhitekture u to doba koje je obilježilo Grad Osijek. 
 
Održat će se četiri tajne edukacije, edukacije čiji će sadržaj biti nepoznat dok posjetitelji ne posjete samu edukaciju, a moći će naslutiti o čemu se dijelom radi jer će se putem promocije otkriti samo isječci o razdoblju razvoja umjetnosti, secesiji. Tematika edukacija će biti kako je doba secesije utjecalo na: razvoj filma, razvoj likovne umjetnosti, razvoj književnosti i urbanistički razvoj grada.
 
Ovim projektom nastojat će se oživjeti zaboravljena dvorišta kulturne baštine nastala u doba secesije: dvorište kina Urania, dvorište Muzeja likovnih umjetnosti, dvorište Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i dvorište Grada Osijeka (Secesijski zdenac).Teme edukacija održavat će se u dvorištima čija djelatnost odgovara tematici te će ih voditi stručnjaci u tom području. Cilj je približiti važnost kulturne baštine građanima te ih upoznati sa okolišem/objektima koji još uvijek žive sa nama kao dio takve te stavljanje kulturne baštine u njihovu funkciju, oživljavanje dvorišta, okoliša i objekata.