Udruga KultAkt nastala je kao odgovor na pitanje Kako probuditi kulturno i kreativno poduzetništvo u Osijeku? Naziv udruge nastao je povezivanjem riječi kultura i aktivnost.
 


Udruga KultAkt je neprofitna, dobrovoljna, neovisna, nepolitička pravna osoba.


 
Osnivačice Udruge: Laura Plantak, Ivona Maršić, Josipa Kraljević i Andrijana Katava.

Izvršni odbor: Laura Plantak, Martina Lučić, Diana Kotrla i Ana-Marija Kovačević.

Savjetodavni odbor: Ivana Bestvina Bukvić, Marta Borić i Tomislav Levak


VIZIJA

Kultura kao dio potrebe za svakog čovjeka!

MISIJA

Primjena interdisciplinarnog znanja kroz umrežavanje dionika kreativnih i kulturnih industrija u regiji.

CILJEVI

Razvoj i promocija kulture; razvoj i promocija menadžmenta; uključivanje mladih te podizanje svijesti šire zajednice o prethodno navedenim ciljevima


 Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge KultAkt su:

 • Educiranje i poticanje proaktivnosti i kreativnosti kod mladih kroz volonterstvo
 • Interkulturalni dijalog sa sličnim udrugama i pravnim osobama kroz međunarodna prijateljstva i suradnje
 • Promicanje dobrog upravljanja kroz vlastiti primjer vođenja udruge i projekata odnosno programa i konferencija
 • Utjecaj na razvoj lokalne zajednice kroz doprinos udruge
 • Javno informiranje o vlastitom radu i suradnja s medijima kako bi se prenijele informacije javnosti
 • Inovatorstvo i socijalno poduzetništvo te informiranje o istom
 • Razvoj i promocija kulturalnih praksi poput informiranja i svjesnosti o važnosti kulturalne baštine, izvedbenih umjetnosti, vizualnih umjetnosti, audio vizualnih umjetnosti, interdisciplinarnih kulturno – umjetničkih djelatnosti, obrazovanja, društvenih i humanističkih znanosti te umjetnosti
 • Kroz književno nakladničku djelatnost i vlastite publikacije informirati javnost o problematici kojom se udruga bavi
 • Kroz cjeloživotno obrazovanje utjecati na nastanak i korištenje više znanja i vještina u lokalnoj zajednici
 • Prezentiranje rada i stečenog znanja i iskustva kroz organizaciju domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno stručnih skupova, škola, kongresa i seminara
 • Savjetovanje i pomaganje drugim udrugama, pojedincima, akademskoj zajednici i ostalima