Škola kulture program je udruge KultAkt koji za cilj ima „naučiti“ javnost što je kultura. Program obuhvaća sve dobne skupine čime smo pokrili sve potrebe u kulturi koje osoba može imati tokom života, od najranije dobi do 65 i više. Učenje o tome koliko je zapravo široko određena kultura koja nas okružuje i mišljenje da kultura nisu samo zidovi kulturnih institucija glavna je misao ovoga programa. 
 
 
Upoznavanje kulture Osijeka i predstavljanje iste djeci od 6 do 12 godina, bio je glavni motiv pokretanja Ljetne i Zimske škole kulture 2016. godine, kada je Udruga i osnovana. Nastavili smo uspješno sa programom Škola kulture i 2017. godine i odlučili ju proširiti nudeći projekte koji će pokriti sve dobne skupine.