8. lipanj 2016.

Piknik kulturalne raznolikosti projekt je obilježavanja 21. svibnja, međunarodnog dana kulturalne raznolikosti. Projekt je nastao u suradnji s udrugama AIESEC Osijek, ESN Osijek, IAESTE Osijek, Proni centrom za socijalno podučavanje, udrugom PLANTaža i Savjetom mladih grada Osijeka, te Umjetničkom akademijom u Osijeku u čijem dvorištu se piknik održao.

Piknik kulturalne raznolikosti je projekt upoznavanja građana sa studentima na razmjeni koji su trenutno u Osijeku, a sudjelovali su praktikanti iz čak 18 zemalja: Portugal, Njemačka, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Slovačka, Finska, Mađarska, Argentina, Kanada, Indija, Ukrajina, Francuska, Brazil, Ujedinjeno Kraljevstvo i Grčka.

Fotografije: Kristina Kovačević