Odbor resursa

Niti jedna organizacija niti udruga, ne bi mogla funkcionirati bez dva važna segmenta – ljudi i financijskih sredstava, bilo da se radi o neprofitnoj organizaciji ili profitnoj. U KultAktu odbor resursa osigurava oboje. Ljudske resurse čine kvalitetni ljudi bez kojih Udruga ne bi mogla postojati. Osim trenutnih članova, po potrebi se raspisuje natječaj za nove članove, ovisno o broju i obujmu projekata. Drugi segment odbora resursa jesu financijska sredstva, koja se osiguravaju prvenstveno putem natječaja i suradnji.

Članovi odbora ljudskih resursa:
Mihaela Korman, voditeljica odbora
Marija Petrušić
Vjeran Šergo

Članovi odbora financija:
Martina Lucić
Kristina Bjelić

Odbor suradnji

Provedba projekata ne bi bila moguća bez suradnika, sponzora i partnera, za što je zadužen odbor za suradnje. Odbor suradnji kontaktira potencijalne suradnike, sponzore i partnere, dogovara sastanke i prezentira ideje projekata te tako osigurava sredstva za provedbu projekata. O tome koliko držimo do suradnje i zašto nam je važna, pisala je Laura u postu Zašto je suradnja produktivnija od natjecanja?. Sve navedeno se ubraja u korporativni sektor, a kako se taj sektor uklapa u kulturu, pročitajte ovdje.

Članovi:
Ana-Marija Kovačević, voditeljica odbora
Martina Lučić
Ana Munk
Roko Poljak

Odbor marketinga

S obzirom da se KultAkt sastoji od nekoliko već spomenutih odbora, tako i odbor marketinga čini važan kotačić u funkcioniranju Udruge.Važnost odbora marketinga leži u povećanju vidljivosti Kultakta, povećanju vidljivosti aktivnosti i projekata udruge, a sa povećanjem vidljivosti dolazi i veća posjećenost projekata, što je u konačnici i cilj. Odbor marketinga se sastoji od online promocije u vidu web stranice i društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn) i offline promocije (plakati, letci i ostali printani materijali), kao i od PR-a, a neizostavni dio marketinga su i web stranica i izrada vizuala.

Članovi:
Diana Kotrla, voditeljica odbora
Eva Trstenjak
Jelena Lulić
Ema Lutring
Ema Petrušić

Grafički i video dizajn:
Domagoj Andraković
Eva Trstenjak
Nikica Torbica

Odbori projekata

Svaki od projekata koje Udruga provodi ima svoj vlastiti odbor, odnosno osobe koje su zadužene za provedbu toga projekta. Odbor projekata je zapravo kombinacija odbora resursa, suradnji i marketinga jer je potrebno provesti sve aktivnosti da bi projekt bio uspješan.