Odbor volontera

Jedan od najvažnijih segmenata svake organizacije i udruge, bez kojega ne bi mogla funcionirati su ljudi i stoga je odbor volontera zadužen za svoje članove. Ljudske resurse čine kvalitetni ljudi bez kojih Udruga ne bi mogla postojati. Osim trenutnih članova, po potrebi se raspisuje natječaj za nove članove, ovisno o broju i obujmu projekata.

Voditeljica odbora: Mihaela Korman

Odbor suradnji

Odbor suradnji je odbor udruge koji je, uz ostale odbore, zadužen za održavanje i vidljivost udruge. Odbor suradnji bavi se kontaktiranjem potencijalnih suradnika, sponzora i donatora. Prezentiranjem projekata i udruge na dogovorenim sastancima, osigurava sredstva za provedbu i održivost istih. Osim toga, brine se o održavanju odnosa sa suradnicima, sponzorima i donatorima.

Voditeljica odbora: Ana-Marija Kovačević

Odbor marketinga

S obzirom da se KultAkt sastoji od nekoliko već spomenutih odbora, tako i odbor marketinga čini važan kotačić u funkcioniranju Udruge.Važnost odbora marketinga leži u povećanju vidljivosti Kultakta, povećanju vidljivosti aktivnosti i projekata udruge, a sa povećanjem vidljivosti dolazi i veća posjećenost projekata, što je u konačnici i cilj. Odbor marketinga se sastoji od online promocije u vidu web stranice i društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn) i offline promocije (plakati, letci i ostali printani materijali), kao i od PR-a, a neizostavni dio marketinga su i web stranica i izrada vizuala.

Voditeljica odbora: Ema Lutring

Odbori projekata

Iza svakog uspješnog projekta KultAkt-a stoji Odbor projekata kojemu je glavi cilj organizirati, provesti i zaključiti projekt. Kako bi osigurali dobar radni odnos među organizatorima, volonterima i suradnicima te ostvarili ciljeve koje si zadajemo pri planiranju, ovaj se Odbor brine za kvalitetu projekata i strategiju izvođenja istih. U rad samog Odbora uključeni su i drugi odbori udruge bez kojih ne bismo mogli funkcionirati. Ti nam odbori pomažu pri odabiru volontera i projektnih menadžera, odgovarajućih suradnika te pri promicanju projekta na medijskim platformama kako bi projekt mogao biti u potpunosti ostvaren te kako bismo uspješno mogli djeci i ljudima približiti kulturu.

Voditeljica odbora: Nataša Brocić