Svaki od projekata koje Udruga provodi ima svoj vlastiti odbor, odnosno osobe koje su zadužene za provedbu toga projekta. Odbor projekata je zapravo kombinacija odbora resursa, suradnji i marketinga jer je potrebno provesti sve aktivnosti da bi projekt bio uspješan.