Provedba projekata ne bi bila moguća bez suradnika, sponzora i partnera, za što je zadužen odbor za suradnje. Odbor suradnji kontaktira potencijalne suradnike, sponzore i partnere, dogovara sastanke i prezentira ideje projekata te tako osigurava sredstva za provedbu projekata. O tome koliko držimo do suradnje i zašto nam je važna, pisala je Laura u postu Zašto je suradnja produktivnija od natjecanja?. Sve navedeno se ubraja u korporativni sektor, a kako se taj sektor uklapa u kulturu, pročitajte ovdje.

Članovi:
Ana-Marija Kovačević, voditeljica odbora
Martina Lučić

Ana Munk
Roko Poljak