Niti jedna organizacija niti udruga, ne bi mogla funkcionirati bez dva važna segmenta – ljudi i financijskih sredstava, bilo da se radi o neprofitnoj organizaciji ili profitnoj. U KultAktu odbor resursa osigurava oboje. Ljudske resurse čine kvalitetni ljudi bez kojih Udruga ne bi mogla postojati. Osim trenutnih članova, po potrebi se raspisuje natječaj za nove članove, ovisno o broju i obujmu projekata. Drugi segment odbora resursa jesu financijska sredstva, koja se osiguravaju prvenstveno putem natječaja i suradnji.

Članovi odbora ljudskih resursa:
Mihaela Korman, voditeljica odbora
Marija Petrušić
Vjeran Šergo

Članovi odbora financija:
Martina Lucić
Kristina Bjelić