S obzirom da se KultAkt sastoji od nekoliko već spomenutih odbora, tako i odbor marketinga čini važan kotačić u funkcioniranju Udruge.Važnost odbora marketinga leži u povećanju vidljivosti Kultakta, povećanju vidljivosti aktivnosti i projekata udruge, a sa povećanjem vidljivosti dolazi i veća posjećenost projekata, što je u konačnici i cilj. Odbor marketinga se sastoji od online promocije u vidu web stranice i društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn) i offline promocije (plakati, letci i ostali printani materijali), kao i od PR-a, a neizostavni dio marketinga su i web stranica i izrada vizuala.

Članovi:
Diana Kotrla, voditeljica odbora
Eva Trstenjak
Jelena Lulić

Ema Lutring
Ema Petrušić

Grafički i video dizajn: 
Domagoj Andraković
Eva Trstenjak
Nikica Torbica