Koncept članstva u našoj udruzi je po mnogočemu netipičan. Svi koji žele raditi s nama su dobrodošli sami birati na kojim projektima žele sudjelovati te konkretne poslove koje žele raditi u pojedinim timovima. Nitko nije primoran raditi stalno te se rad na projektima može prilagoditi obvezama i tome koliko vremena svatko želi posvetiti volontiranju. Svi su članovi slobodni i predlagati nove projekte, a ako se iskažu u radu imaju priliku i organizirati vlastite radne timove na svojim i drugim projektima. Pristupnica za članstvo u udruzi dostupna je na Facebook stranici Udruge ili OVDJE.


Svaka punoljetna fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je udruga KultAkt osnovana i odredbe ovog statuta može postati članom udruge KultAkt, sukladno zakonu i statutu. Pravna osoba ostvaruje članstvo u udruzi putem ovlaštenog predstavnika. Svaka fizička i pravna osoba koja to želi ostvaruje članstvo pristupnicom te upisom u popis članova i odlukom Izvršnog odbora udruge KultAkt o zahtjevu za učlanjenje.

Udruga razlikuje tri vrste članstva: aktivne članove, punopravne članove i alumni članove.

Aktivno članstvo

Aktivni član je član udruge koji sudjeluje u radu nekog tijela udruge odnosno u izvedbi projekata udruge KultAkt. Udruga ima određeni broj aktivnih članova, a taj broj određuje Izvršni odbor. Aktivni član ne može biti biran niti birati na Skupštini udruge KultAkt.

Punopravno članstvo

Punopravni član je član udruge koji je ispunio sve uvjete navedene u Poslovniku potrebne za status punopravnog člana. Punopravni član ima pravo biti biran i birati na Skupštini udruge KultAkt.

Alumni članovi

Alumni član je član udruge koji ne radi aktivno na projektima udruge KultAkt, a nije prekinuo suradnju s udrugom KultAkt, te svaka druga fizička i pravna osoba u suradnji s udrugom KultAkt prema odluci Izvršnog odbora. Alumni član nema pravo biti biran i birati na Skupštini udruge KultAkt.


Prava, obveze i odgovornosti članova su:

  • pridržavanje Etičkog kodeksa udruge KultAkt, bavljenje aktivnostima udruge, sudjelovanje u radu tijela udruge, biti informiran o aktivnostima udruge, plaćanje članarine, čuvanje i podizanje ugleda udruge, obveza da prihvaća, poštuje i radi u skladu sa Statutom i Poslovnikom udruge KultAkt.

Članstvo u udruzi KultAkt prestaje:

  • dobrovoljnim istupom uz prethodnu najavu
  • isključenjem radi nepoštivanja odluka tijela udruge, Statuta, Poslovnika i drugih akata udruge KultAkt te kršenja Etičkog kodeksa udruge

Odluku o isključenju člana iz udruge KultAkt, s obrazloženjem, donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana donošenja odluke, podnijeti žalbu Izvršnom odboru udruge.

Izvršni odbor udruge je dužan žalbu riješiti u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Izvršnog odbora udruge o isključenju je konačna.