Članstvo
Koncept članstva u našoj udruzi je po mnogočemu netipičan. Svi koji žele raditi s nama su dobrodošli sami birati na kojim projektima žele sudjelovati te konkretne poslove koje žele raditi u pojedinim timovima. Nitko nije primoran raditi stalno te se rad na projektima može prilagoditi obvezama i tome koliko vremena svatko želi posvetiti volontiranju. Svi su članovi slobodni i predlagati nove projekte, a ako se iskažu u radu imaju priliku i organizirati vlastite radne timove na svojim i drugim projektima.Kako postati članom Udruge?

Jednostavno. Najprije Ispunjavanjem pristupnice za članstvo u udruzi koja je dostupna na Facebook stranici Udruge ili OVDJE. Zatim obavite intervju s predsjednicom ili članom zaduženim za ljudske resurse i to je sve. Ako zadovoljavate uvjete, dio ste ekipe.

Svaka punoljetna fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je udruga KultAkt osnovana i odredbe ovog statuta može postati članom udruge KultAkt, sukladno zakonu i statutu. Pravna osoba ostvaruje članstvo u udruzi putem ovlaštenog predstavnika. Svaka fizička i pravna osoba koja to želi ostvaruje članstvo pristupnicom te upisom u popis članova i odlukom Izvršnog odbora udruge KultAkt o zahtjevu za učlanjenje.

Udruga razlikuje četiri vrste članstva: redovne članove, punopravne članove, podržavajuće članove te počasne članove.

Redovno članstvo

Redovni član je član udruge koji sudjeluje u radu nekog tijela udruge odnosno u izvedbi projekata udruge KultAkt. Redovnim članom se postaje pri upisu u registar članova. Redovni članovi sudjeluju u aktivnostima, sastancima i sjednicama udruge, dobivaju informacije o svim aktivnostima udruge te imaju pravo iznositi mišljenja, prijedloge i zapažanja o radu udruge.

Punopravno članstvo

Punopravni član je član udruge koji je ispunio sve uvjete navedene u Poslovniku potrebne za status punopravnog člana. Punopravni član ima pravo biti biran i birati na Skupštini udruge KultAkt.

Podržavajuće članstvo

Podržavajući član je član udruge koji prihvaća odredbe Statuta i drugih akata udruge. Podržavajućim članom može postati svaka pravna i fizička osoba koja djeluje u područjima djelovanja udruge. Podržavajući članovi sudjeluju u aktivnostima udruge, ali ne sudjeluju u radu Skupštine te ne mogu birati i biti birani.

Počasno članstvo

Počasni članovi predstavljaju oblik iskazivanja priznanja fizičkim i pravnim osobama za njihov doprinos u realizaciji aktivnosti udruge KultAkt.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

  • pridržavanje Etičkog kodeksa udruge KultAkt
  • bavljenje aktivnostima Udruge
  • sudjelovanje u radu tijela udruge
  • informiranje o aktivnostima udruge
  • čuvanje i podizanje ugleda udruge
  • obveza da prihvaća, poštuje i radi u skladu sa Statutom i Poslovnikom udruge KultAkt.

Članstvo u udruzi KultAkt prestaje:

  • dobrovoljnim istupom uz prethodnu najavu
  • isključenjem radi nepoštivanja odluka tijela udruge, Statuta, Poslovnika i drugih akata udruge KultAkt te kršenja Etičkog kodeksa udruge

Odluku o isključenju člana iz udruge KultAkt, s obrazloženjem, donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana donošenja odluke, podnijeti žalbu Izvršnom odboru udruge. Izvršni odbor udruge je dužan žalbu riješiti u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Izvršnog odbora udruge o isključenju je konačna.