Program Mali koraci do velikih postignuća program je udruge KultAkt koji objedinjuje učenje svih vještina koji će pomoći pojedincu da se izgradi kao samostalna osoba. Vodeći se mišlju da svatko od nas mora imati određeni set vještina kojima će kročiti kroz život bez poteškoća, udruga KultAkt za polaznike je pripremila različite projekte pokrivajući učenje raznih vještina.