Kultura zdravog života jest projekt koji obuhvaća skup športsko- rekreativnih aktivnosti organiziranih kroz jedan dan u prirodi. Športsko-rekreativne aktivnosti predstavljaju kanal za educiranje građana o važnosti pravilnog način kretanja/vježbanja te pravilne prehrane, kao jednog od segmenata kulture. Kroz projekt se želi podići svijest o važnosti zdravlja i vođenju zdravog života kroz provođenje vremena na kvalitetan način.
 
U sklopu projekta organizirat će se vježbe – vježbe istezanja/zagrijavanja i vježbe za kralježnicu, joga, pilates i vještina kretanja- parkour, a za to vrijeme u neposrednoj blizini bit će postavljeni štandovi na kojima će se posjetitelji moći informirati o temama kao što su zdrava prehrana, pravilan način tjelovježbe te opasnosti ovisnosti. Informativni dio manifestacije vodit će doktori medicine, nutricionisti, športaši, proizvođači zdrave hrane te suradnici uključeni u aktivnosti vezane za športske i rekreativne aktivnosti. 
 
 
 

Prema istraživanju Europskog statističkog sustava (EUROSTAT- ESDS) provedenog krajem 2016. Godine, Hrvati su po broju pretilog stanovništva osmi od 28 članica Europske Unije, sa brojkom 18,7% od ukupnog stanovništva. Unatoč neznatnom  porastu zainteresiranosti i prakticiranja zdravog načina života i prehrane, još uvijek postoji veliki udio ljudi, što nam pokazuju statističke brojke, koji nisu osviješteni ili im je potreban samo mali poticaj kako bi se pokrenuli i promijenili svoje navike.

Kako bi suzbili sve veće brojke pretilosti i bolesti građana, želimo na ovaj način ukazati na važnost zdravog života i time reducirati probleme uzrokovane neinformiranošću i užurbanim životom, te prikazati koliko je lagano i važno brinuti o vlastitom tijelu. Cilj je potaknuti građane na aktivno sudjelovanje u športskim programima klubova/udruga/organizacija na području Grada Osijeka te ih nformirati o zdravoj prehrani.