Mlade osobe se suočavaju s velikim brojem neprovjerenih informacija. Usporedno se obrazovni sustav ne bavi sustavnom obradom kritičkog razmišljanja. Ona ostaje tek inicijativa pojedinih nastavnika, često bez strukture i jasno definiranih ishoda. U takvom okružju mlade osobe ne izlaze iz obrazovnog sustava osposobljene za kritičko razmišljanje, teško razlučuju provjerene od neprovjerenih informacija, svaki otklon od dominantnog narativa smatraju kritički utemeljenim i ulaze u opasnosti od utjecaja propagande i radikalnih ideja. Projekt “Kultura kritičkog razmišljanja” za cilj ima približavanje kritičkog načina razmišljanja učenicima srednjih škola sa svrhom sjecanja praktičnih znanja iskoristivih na društveno-humanističkim predmetima te poticanja odgovornog društvenog angažmana i proaktivnosti kod učenika. Projekt će obučiti učenike osnovnim pravilima i mehanizmima, kritičkog razmišljanja te ih osposobiti za njihovu primjenu neovisno o problemskoj situaciji. 
 
Kroz šest predavanja i radionica, izvedenih tijekom tri subote, učenici se upoznaju s osnovama kritičkog razmišljanja. Teme koje obrađuju jesu Teorijski uvod u kritičko razmišljanje, povijest kritičkog razmišljanja, kritičko razmišljanje utemeljeno na izvorima, najčešće logičke pogreške u argumentaciji, medijska pismenost i primjena kritičkog razmišljanja u svakodnevnom životu. Izrađuju plan primjene stečenih kompetencija i dogovaraju daljnje djelovanje.