Program Kultura budućnosti je usmjeren kreiranju sadržaja koji se odnosi na pitanja s kojima će se susretati dionici kreativnih i kulturnih industrija na području grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i regije. Kroz projekte i aktivnosti koji pripadaju u ovaj program, KultAkt radi na aktivnom osvještavanju javnosti o budućim trendovima kreativnih i kulturnih industrija.
 
 

Program se osvrće na razmjenu ideja i međusobnu komunikaciju sudionika kreativnih i kulturnih industrija i time otvara veću mogućnost suradnji, novih prilika i ojačava dionike znanjem te stjecanjem iskustva unutar sektora. Program rješava problem neprepoznatljivosti kreativnih i kulturnih industrija te menadžmenta u kulturi i kulturalnih studija kao novih i nužnih za sudjelovanje u napretku gospodarstva na području Osječko-baranjske županije.