Iako je Kreativna riznica, popularizacijski simpozij kreativne industrije, završila prije nekoliko tjedana, nikad nije kasno za sumiranje utisaka. Kreativna riznica ove godine održala se od 18. do 21. travnja na već uobičajenoj lokaciji – Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Ovogodišnja tema bila je „OS mreža“, stoga smo odlučili svoju radionicu formirati oko teme umrežavanja. S obzirom na to da kao udruga imamo dosta iskustva umrežavanja sa suradnicima, osjetili smo potrebu stečeno iskustvo prenijeti na sudionike ovogodišnje Kreativne riznice. 
 

 

Po treći put od osnivanja Udruge, dobili smo poziv od organizatora, te smo se i ove godine odlučili na radionicu budući da smo htjeli interakciju sa sudionicima, ali i među sudionicima.

Naša radionica, pod nazivom „Umrežavanje u kreativnoj industriji, održana je 19. travnja, predavačice su bile naše Laura, Ana-Marija i Diana. Početak radionice bio je teorijski jer smo smatrale kako je važno predstaviti Udrugu svima, bez obzira jesu li za nju već čuli ili ne, kako bi shvatili zašto smo se odlučili baš za tu temu te kako bi ju mogli povezati s iskustvom dobivenim na našoj radionici. Udruga je predstavljena od samih početaka, kako izgleda danas, koliko članova broji te koje buduće aktivnosti i projekte planiramo. Naglasak je također bio na misiji i viziji kao i ciljevima KultAkta, kako na onima koje smo ostvarili, tako i onima prema kojim stremimo. Prije nego je Laura krenula na glavnu temu, u teorijskom dijelu, Diana je još dodala par riječi o održanim i budućim projektima.

Srž same radionice bila je konkretna simulacija umrežavanja, razgovor između dvije osobe pri čemu smo zamolili sudionike da za razgovor biraju osobe koje ne poznaju kako bi sami mogli procijeniti svoje sposobnosti kada se radi o otvaranju razgovora s nepoznatom osobom i umrežavanju.

Prije praktičnog dijela, Laura je rekla nekoliko rečenica o tome što je umrežavanje te kako objašnjavamo 6 stupnjeva razdvojenosti odnosno Milgramovu teoriju. Ta teorija se odnosi na to da do bilo koje osobe na svijetu možemo doći preko samo 6 osoba, a s obzirom na to da živimo u vremenu društvenih mreža, taj se broj smanjuje na 4,74. Nakon toga, sudionicima je otkriveno što je to Dunbarov broj te im je ponuđen kratak pismeni zadatak – mapiranje vlastite mreže kontakata. Sudionici su imali nekoliko minuta da na papir stave obitelj, prijatelje, kolege, potencijalne mentore, potencijalne poslodavce, klijente, volontere, bivše kolege i druge.

 

 

Nakon kratke rasprave sa sudionicima o tome u kojem kvadrantu odnosno polju imaju najviše, u kojem najmanje ljudi te što misle da moraju promijeniti kako bi se povećao broj ljudi u pojedinom polju, Ana Marija je objasnila sudionicima koji je njihov zadatak za idućih pola sata. Čuđenje na licima sudionika je bilo očito nakon što im je objašnjeno da će im Diana podijeliti papiriće s „ulogama“ koje će imati. Uloge su bile dvije – posjetitelji i ljudi na vodećim pozicijama odnosno u ovom slučaju, budući da su se nalazili na Kreativnoj riznici – predavači. Kroz komunikaciju su morali saznati odgovore na iduća pitanja: „Tko je osoba s kojom pričaš?“, „Čime se ta osoba bavi?“, „Zašto je ona tu?“ te „Zašto je bitna vaša komunikacija?“ Nakon što su saznali odgovore, potpis na papirić je označavao jedan nagradni bod. Ovom su simulacijom sudionici upoznavali druge ljude, ali i jačali vlastito samopouzdanje.  Razgovori su trajali pola sata pri čemu je sudionicima bilo dopušteno prići i predavačicama. Zaključni dio radionice bilo je sumiranje utisaka, komentari predavačica i sudionika, kritike i pohvale.

Udruga KultAkt zaista je zahvalna što svake godine opravdava povjerenje organizatora Kreativne riznice te s veseljem prihvaća pozive na ovakve, ali i slične događaje. „Radi se o njima, a ne o tebi.“ – rečenica je koja sumira bit umrežavanja i kojom se trebamo voditi svaki put kad pristupamo nekoj osobi koju smatramo važnom. Jer, naposljetku, kad već govorimo o umrežavanju, ovakvi događaji i nama su prilika za umrežavanje, upoznavanje novih ljudi, koji sa sobom donose nove priče i iskustva.