Kontaktirajte nas!
Vijenac Ivana Česmičkog 12,
31000 Osijek
info@kultakt.hr
kontakt@kultakt.hr
udruga.kultakt@gmail.com
 
OIB: 85892493977
RNO: 372000
MBS: 4527950
Šifra djelatnosti: 9499
IBAN HR02 2330 0031 1606 3619 2

Laura Plantak

 

Predsjednica
+385 99 220 8338
laura@kultakt.hr


 
Ema Lutring

 

Marketing
+385 99 837 1133
ema@kultakt.hr

Ana-Marija Kovačević


Suradnje
+395 99 670 8202
ana.marija@kultakt.hr

Mihaela Korman


Volonteri
+385 98 952 4906
mihaela@kultakt.hr
Nataša Brocić


Projekti
+385 95 734 2091
natasa@kultakt.hr