Kontaktirajte nas!
Vijenac Ivana Česmičkog 12,
31000 Osijek
info@kultakt.hr
kontakt@kultakt.hr
udruga.kultakt@gmail.com
 
OIB: 85892493977
RNO: 372000
MBS: 4527950
Šifra djelatnosti: 9499
IBAN HR02 2330 0031 1606 3619 2

Laura Plantak

Predsjednica
+385 99 220 8338
laura.plantak@kultakt.hr

 
Diana Kotrla

Marketing
+385 99 510 7481
diana.kotrla@kultakt.hr

Ana-Marija Kovačević

Suradnje
+395 99 670 8202
ana.marija.kovacevic@kultakt.hr